ÇEVREYE DUYARLILIK

 

ÇEVREYE DUYARLILIK

PAM-GLOBAL® pik döküm boruları, hurda demir kullanılarak üretilir, böylece doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Plastik malzemelerin aksine, pik döküm ömrünü tamamladığında, çevreye zarar vermeyen süreçlerden geçerek eksiksiz ve sistematik bir biçimde geri dönüştürülebilir.

Bütün bunların ötesinde, mekanik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, PAM-GLOBAL® pik döküm boru sistemlerinin dayanım ömrü, plastik bazlı ürünlerin en az iki katına çıkabilmektedir.

PAM-GLOBAL® boruları niteliklerinden hiçbir şey kaybetmeden sonsuz defa 0 geri dönüştürülebilir

PAM-GLOBAL® boru sistemleri niteliklerinden hiçbir şey kaybetmeden geri dönüşüme tabi tutulabilir, böylece aynı görevi görecek şekilde yeniden üretime sokulabilirler. Başka bir deyişle, bir boru, yine boru haline getirilecek şekilde yeniden kazanılabilmektedir.

image with container

Hiçbir şey ziyan olmaz; her şey geri kazanılır

PAM-GLOBAL® pik döküm atık su boruları, takılıp çıkarılabilen bileşenlerden oluşan modüler ürün yelpazesi ilkesine dayanmaktadır. Mekanik montaj geri alınabilir. Fikrinizi şimdi ya da daha sonra değiştirebilirsiniz. Boru sistemleri demonte edildiğinde veya tümden değiştirildiğinde, bu bileşenler başka yerlerde tekrar kullanılabilir, böylece atık oluşumu azaltılır.

Yeşil Binalar İçin Doğru Seçim

Yeşil bina sertifikası almak için gereken kriterlerden birisi de "çevreci malzeme seçimi"dir. Uzun ömürlü, 0 geri dönüşümlü ve çevre dostu PAM-GLOBAL®pik döküm boru sistemleri, bu kriter çerçevesinde yeşil binalar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.

Ürün Çevre Bildirgesi

Saint-Gobain PAM, müşterilerin daha bilinçli bir tercih yapabilmeleri için, 2006 yılında atık su ve yağmur suyu ürünlerini kapsayan, güncelleştirilmiş Ürün Çevre Bildirge’sini (FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) yayınladı.

Dünya çapında uyumlaştırma çalışmalarına duyulan ihtiyaca yanıt veren uluslararası ISO 21930 standardı, yapı ürünlerinin çevre bildirgelerinde yer alması gereken ilke ve koşulları sağlamaktadır. ISO 21930 standardı ürünlerin “beşikten mezara” bütün yaşam döngüsünü analize tabi tutar. Standartta yer alan 1 fonksiyonel birimle (FB) ifade edilen enerji tüketimi, 4 katlı bir binanın boru sistemlerinin 1 yıllık süre zarfında atık su ve yağmur suyu toplayıp boşaltabilmesi için gereken tüm bileşenler göz önünde bulundurularak 1 ml’ye oranlanmıştır.

Daha da zorlayıcı şartlar içeren Fransız standardı  NF P 01 010'da, ISO 21930'da yer alan FB modelinin kullanılması uygun görüldü.

Sayılarla PAM-GLOBAL® boru sistemlerinin enerji tüketimi

Üretim aşamasında fazla enerji tüketimine yol açtığı düşünülen dökme demirin sarf ettiği gerçek enerji miktarları aşağıda yer almaktadır (değerler Fransa’yı baz alır):

  • 1,94 Mj toplam birincil enerji / FB (Fonksiyonel Birim) - Örneğin: 65 m2’lik bir dairede yaşayan üç kişilik bir ailenin yıllık enerji tüketimi = Birincil Enerji = 62.382,5 Mj
  • 118 g CO2 / FB - Örneğin:  Avrupa Birliği’nin yeni motorlu araçlar için öngördüğü emisyon hedefi 120 CO2 / FB
  • Tüm kaynaklardan toplam 10 litre su / FB - Gelişmiş ülkelerde kişi başı günlük ortalama su sarfiyatı = 150 litre Dökme demir boru üretiminde kullanılan suyun büyük çoğunluğu soğutma sürecinde kullanılmakta olup, herhangi bir işlemden geçirilmeye gerek duymaksızın çevreye geri bırakılır.