PAM-GLOBAL® Borularının Sabitlenmesi

1123

 

Temel Kurallar: Sabitleme elemanları arasındaki mesafeler mümkün olduğunca eşit olmalı, 2 m’yi geçmemelidir. 2-3 metre uzunluğundaki borular iki noktadan; daha kısaları ise, çapına göre bir veya iki noktadan sabitlenmelidir. Sabitleme elemanlarının bağlantı elemanlarına uzaklıkları da olabildiğince eşit olmalı , ancak bu da 0,75 m’yi geçmemelidir.

Yatay borular, her yön değişikliğinde ve fittings bağlantılarında yeterince sabitlenmelidir. Hareketli borular, eksenden kaymaya karşı, özellikle sağlam noktalara her 10-15 m’de bir sabitlenmelidir. Bu şekilde kesin bir stabilite sağlanır ve boruların diğer tesisat gruplarından etkilenmesi engellenir.

Kolonlar, en fazla 2 m’lik aralıklarla sabitlenmelidir. Kat yüksekliğinin 2,5 m olduğu binalarda, kat başına iki noktadan, daha düşük yüksekliklerde ise bir noktadan sabitlenmelidir (varsa yerleştirilmiş çatalın hemen yakınından). 5 kata kadarki binalarda kolonlar, bodrum katının üzerine yerleştirilen kolon desteği ile sabitlenmelidir. Ayrıca daha yüksek binalarda, her 5 kat için ayrı bir kolon desteği yerleştirilmelidir. PAM-GLOBAL® kolon desteği, uygun destek yatağı ve hazır konsollar ile sabitlenmelidir.

12312312

 

Sabitleme Kelepçeleri: DN 50-150 arasındaki PAM-GLOBAL® boruları için yiv bağlantısı M12 olan sabitleme kelepçelerini tavsiye etmekteyiz; DN 100’e kadar M8 de kullanılabilir. Yağmur suyu ve basınç yükü oluşabilecek atık su boru hatları, rot bağlantısı M16 olan ağır yük sabitleme kelepçeleri ile monte edilmelidir.

Basınç yükü oluşabilecek boru hatları: Yüksek basınca uygun olmayan kelepçelerle bağlanmış atık su boru hatları, eğer iç basıncın yüksek olması bekleniyorsa eksenden ayrılmaya veya kaymaya karşı sağlamlaştırılmalıdır. Güvenli montaj PAM-GLOBAL® basınç kelepçeleri ile elde edilebilir. Lütfen gerekli yerlerde montaj talimatlarına dikkat ediniz.