SES YALITIMI

ses12

SES YALITIMI

Binalarda ortaya çıkan gürültü sağlığa zararlıdır ve yaşam kalitesini azaltır. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca sürdürülen, bina dışından gelen seslerin yalıtılmasına yönelik yoğun çalışmalar bina içi gürültüyü daha hissedilir kılmıştır. Enerji sarfiyatını azaltmaya yönelik izolasyon yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesiyle bina içi gürültünün daha hissedilir bir hal alacağı kuşkusuzdur. Farklı atık su sistemlerinin malzeme performansları karşılaştırılırken dikkate alınan kriterler arasında, ses yalıtımı yangın güvenliğinin hemen ardından gelmektedir: Dökme demir boru sistemleri yapıları itibariyle yüksek ses yalıtımı sağlamaktadır.

 

Tesisat gürültüsü tam olarak nedir?

Pis su ve yağmur suyunun tahliyesi, çoğunlukla borunun su-hava karışımıyla dolu olmasının neticesinde ortaya çıkan yapısal ve hava kaynaklı gürültüleri meydana getirir. Bu tür durumlarda boru dışa doğru ses yayar ve bunu hafif tavan elemanları, dolaplar ve temas ettiği benzer bölgelere aktarır.

ses24

Hava Kaynaklı Gürültü (A)

HAVA KAYNAKLI GÜRÜLTÜ (A)

Malzeme yoğun ve kalınsa, borunun cidarları hava iletimini engeller; üstün yalıtım özelliklerine sahip dökme demir için söz konusu olan tam da budur.

ses33

Yapısal Kaynaklı Gürültü (B)

YAPISAL KAYNAKLI GÜRÜLTÜ (B)

Boru içinde meydana gelen ve hava yoluyla iletilemeyen gürültü yapısal titreşimlerle iletilir. Dökme demirin ağırlığı titreşim seviyesini kısıtlasa da, bağlantı ve sabitleme elemanları gürültüyü ister istemez artıracaktır. Hangi tür malzemeli boru kullanılırsa kullanılsın, yapılması gereken şudur: Yapısal bağlantı yerlerindeki titreşimleri sönümlemek. Bu, contalı sabitleme kelepçesi veya kelepçe amortisörü kullanılarak gerçekleştirilir.

Boru içinde meydana gelen ve hava yoluyla iletilemeyen gürültü yapısal titreşimlerle iletilir. Dökme demirin ağırlığı titreşim seviyesini kısıtlasa da, bağlantı ve sabitleme elemanları gürültüyü ister istemez artıracaktır. Hangi tür malzemeli boru kullanılırsa kullanılsın, yapılması gereken şudur: Yapısal bağlantı yerlerindeki titreşimleri sönümlemek. Bu, contalı sabitleme kelepçesi veya kelepçe amortisörü kullanılarak gerçekleştirilir.

kelepceAmortisor1
amortisorolc

PAM-GLOBAL® KELEPÇE AMORTİSÖRÜ

PAM-GLOBAL® Kelepçe Amortisörü, boru sistemi ve bina arasındaki bağlant›lardan yayılan yapısal kaynaklı gürültüyü azaltmak için tasarlanmıştır. Bir elastomer amortisörü çevreleyen paslanmaz çelikten oluflan bu aksesuar, sabitleme kelepçesinin arkası ve yapı elemanı (duvar, tavan, vs ..) arasına monte edilir. Dikey veya yatay olarak monte edilmiş, DN 50 ile DN 150 arasındaki herhangi bir pik boru sabitleme kelepçesi ile kullanılabilir. PAM-GLOBAL® Kelepçe Amortisörü ile, sabitleme kelepçesinin ne kadar sıkı vidalandığından bağımsız olarak, 2 l / s debide 5 dB (A) gibi düflük değerler elde edilebilir.

ses91

ses71

Ses yalıtımı ve PAM-GLOBAL® dökme demir boru sistemleri

DIN 4109 ve VDI yönergesi 4100’in gerektirdikleri:

Sıhhi tesisat montajları, DIN 4109 gözetilerek planlanmalıdır. Bu standartta, ses yalıtımının amacı, insanların yaşam alanlarında rahatsızlık verici ses iletimlerinden korunması olarak belirtilmiştir.

DIN 4109, komşu dairelerin korunması gereken odalarına iletilen istenmeyen seslerin maksimum gürültü seviyesini belirler. Korunması gereken odalara oturma ve yatak odaları ile çalışma odaları ve derslikler örnek olarak verilebilir. DIN 4109 sadece minimum gereksinimi belirtir. VDI yönergesi 4100’de ise 3 ses yalıtım düzeyi (SST)tanımlanmıştır. Bu 3 kalite sınıfı yardımıyla müteahhit-ev sahibi arasında istenilen konfor sınıfı sözleşmede tanımlanabilir.

ses81

 

*Yukarıdaki grafik EN 14366'ya uygun olarak gerçekleştirilen deneyde 2 l/sn. ve 250±50 kg/m² duvar kalınlığı için elde edilen sonuçlarla oluşturulmuştur. (IBP laboratuvarı) 

Gelecekte herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Avrupa’nın birçok ülkesinde bu tip sözleşmeler sıkça uygulanmaktadır. Tasarım aşamasında bulunan DIN 4109-10’da 30 dB(A)’lık “standart ses yalıtımı”nın yanında 27 dB(A)’lık “yüksek ses yalıtımı” ve 24 dB(A)’lık “konfor ses yalıtımı” mevcuttur. Bu ses sınıfları, ileride müteahhit-ev sahibi sözleşmelerinde esas teşkil edecektir.