SİFONİK SİSTEMLER

PAM-GLOBAL® EPAMS® SİFONİK ÇATI DRENAJ SİSTEMİ

Basınçlı sifonik çatı drenaj sistemi, yaklaşık 30 sene önce İskandinavya’da ortaya çıktı. Bu sistem, fabrika ve depolar, alışveriş merkezleri, spor ve müzik salonları gibi geniş çatılı binaların drenajında kullanılmaktadır. Bu çatı drenajının teknik olarak daha da geliştirilmiş hali, PAM-GLOBAL® EPAMS® sistemidir. Bu sistem yeni Alman VDI 3806 yönergesine uygundur.

PAM-GLOBAL® S sisteminin kullanıldığı basınçlı çatı drenaj sistemi, Avrupa’da on binlerce binada kullanılmaktadır. Çatılardan akan yağmur suyu, klasik drenaj sistemlerinde çatı süzgeçleri veya çatı olukları üzerinden, kısmi dolu borular ile aşağıya aktarılmaktadır.

DIN 1986-100’e göre, binaların içerisindeki yağmur suyu borularındaki doluluk derecesi en fazla 0,7 olmalıdır (h/d=0,7). Bu doluluk oranı için, klasik yağmur suyu drenaj sistemlerinde boruların yeterli şekilde havalandırılması gerekmektedir. Bu demek oluyor ki; DIN EN 12056 / DIN 1986-100’e uygun basınçsız tesisatlarda, 50 l/dk debili DN 100 çapındaki boruların sorunsuz boşaltılabilmesi için, içindeki su hacminin 35 katı kadar hava gerekmektedir.

sifonik2

Klasik çatı süzgeçlerinde su girdap şeklinde döner ve hava kabarcıkları oluşturur. Bu istenmeyen hava girişi, Coriolis kuvvetinden (girdap şekli) dolayı oluşmaktadır. Buna atmosfer basıncı, yerçekimi ve dünyanın dönüşü de etki eder. Süzgecin ortasında oluşan girdap ile hava emilir ve böylece süzgecin performansı düşer. DIN EN 12056 / DIN 1986-100’de tanımlanan klasik drenajın tersine, basınç akışlı çatı drenajında, borular hesaplarda kullanılan yağış miktarında tam dolu olarak çalışırlar.

picture21

Sistemin Avantajları

Boruların tam dolu olması durumunda, çatı süzgeci ile yer seviyesi arasındaki geometrik basınç yüksekliği, basınç kayıplarını önlemeye yarar. Bu sayede, klasik drenaj sistemine göre daha küçük çaplar kullanılır ve borular eğimsiz olarak çatı konstrüksiyonlarının altına yerleştirilir. Çok dallanmış bir boru ağı gereksinimi ortadan kalkar.

EPAMS® çatı drenajı sisteminin avantajları sayesinde çok ekonomik çözümler elde etmek mümkündür. Boruların tam dolumu, sadece hesaplarda kullanılan yağmur suyu miktarına erişildiğinde hava girişini engelleyen özel olarak dizayn edilmiş çatı/oluk süzgeçleri ile mümkündür. EPAMS® sisteminde, süzgeç gövdesi içine üstü kapalı bir hava eleği monte edilmiştir. Bu parça, hesaplarda kullanılan yağmur suyu miktarında borulara hava girişini (hava kabarcığı oluşumunu) engeller. Yağmur suyu drenajı için boru çapı hesabının bilinen kuralları DIN EN 12056 / DIN 1986-100’de mevcuttur.

Çatı Drenajında Kesin Güvenlik
EPAMS® sifonik sistemlerin güvenliği üç temel özelliğe dayanır :
- Tasarım çalışmaları ve proje takibinin, ticari koordinasyon ve montaj dahil tam bir uyum içerisinde olması
- Ürün tasarımları: uygun sifonik süzgeçlerle birlikte boru sistemleri ve sabitleme sistemlerinin negatif basınca ve sifonik akışın getirdiği dinamik yüklere dayanıklı olması
- Sistemin bakımı için yapılacak işlerin açıkça tariflenmesi


Tasarımın Tutarlılığı
Sifonik çatı drenaj sistemi tamamen bir mühendislik sistemidir ve bu sebeple bir uzman tarafından özenle tasarlanmalıdır. Boru sisteminin tasarımı performans ve operasyonel güvenlik için en önemli faktördür. Saint-Gobain PAM satış personeli, EPAMS®  sistemi üzerinde eğitim almıştır ve ilk olarak çatı drenaj projesini değerlendirir. Fizibilite teyit edildiğinde, özel EPAMS® yazılımını kulanarak hem teknik çalışmayı hem de boyutlandırmayı tasarlar.
Pik boru özellikleri – mekanik mukavemet ve durabilite, ısıl genleşme katsayısı, negatif basınca dayanım, akustik özellikler, yangına dayanım ve üstün hizmet ömrü- EPAMS®  sifonik sistemlerini en iyi seçim haline getirir.


Süzgeçler
Sifonik sistemlerin bazen potansiyel hasar ve zarar riskleri içerdiği kabul edilir. EPAMS®  süzgeçleri tasarımlarında kapasitenin  2.4l/dk/m2 (400l/s/ha) – 144 mm/sa akışı karşılayabilen- olması için özel önem gösterilmiştir.
EPAMS® süzgeçlerinin genişletilmiş yüzeyi 700 cm2 temsil eder ve DN300 çaplı cazibeli sistem süzgecine eşittir.Bu da demek oluyor ki risk kesinlikle yoktur!
EPAMS® süzgeçleri mekanik mukavemet ve dayanıklıklık sağlamak için 0 metaldir. Çatıda uygulama sırasında hasar riski kesinlikle yoktur.
EPAMS®  süzgeçler EN 1253 ile tamamen uyumludur. Süzgeçlerimiz akış kapasitesi, su geçirmezlik, mekanik mukavemet, ısı ve iklim gerilmelerine dayanım  (UV ışınlarına dayanım) için test edilir. 
EPAMS®  süzgeçler kolayca sökülüp takılmasına olanak sağlayarak tek parça halinde üretilir. Gerektiğinde kolayca müdahale edilebilir ve bakım yapılabilir.

pamglobalcati