Yeni hesap oluştur

Geçerli bir e-posta adresi. Sistemdeki tüm e-postalar bu adrese gönderilecektir. E-posta adresi herkese açık değildir ve yalnızca yeni bir şifre almak veya belirli haberler veya bildirimleri e-postayla almak isterseniz kullanılır.
Boşluk, nokta (.), Tire (-), kesme işareti ('), altçizgi (_) ve @ işareti de dahil olmak üzere birkaç özel karaktere izin verilir.

 

BIM Kütüphanesi Lisans Kullanım Sözleşmesi

 

Anlaşma Tarafları

Saint-Gobain PAM, Fransa'nın Pont-à-Mousson kentinde, Camille Cavallier caddesi 2155 (54700) adresinde kayıtlı olan, 137.927.773 Euro sermayeli, Fransız 755 802 105 sayılı kanun altında kurulmuş bir Fransız "Société Anonyme" şirketi. Bundan böyle "Lisans Sağlayıcı" olarak anılacaktır,

ve

Hedeflenen BIM Nesnesini (bundan böyle "Lisans Alan Taraf") indiren herkes.

 

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN

"pambim-en.zip" (bundan böyle "BIM Kütüphanesi" olarak anılacaktır) başlıklı BIM Kütüphanesi’ni indirerek, kopyalayarak veya kullanarak, bu sözleşmenin şartlarına ve kullanımına ilişkin feragat hükümlerine uymayı taahhüt edersiniz.

BBU SÖZLEŞMEYE AİT HÜKÜMLERİN, SİZİN TARAFINIZDAN İMZALANAN HERHANGİ BİR SÖZLEŞME İLE AYNI ŞEKİLDE UYGULANABİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

Bu şartları kabul etmiyorsanız, BIM Kütüphanesi’ni kullanmayınız ve elinizdeki tüm kopyaları derhal imha ediniz.

 

1. Madde: Tanımlar

Bu sözleşmede "BIM Kütüphanesi" terimi, & nbsp; www.pamglobal.com.tr & nbsp; ve & nbsp; www.saint-gobain-pam-cast-iron.com web sitelerinde mevcut olduğu sürümüyle ve kendisiyle ilgili tüm elektronik veya çevrimiçi medya ve belgeleri kapsayasn BIM Kütüphanesi anlamına gelir.

"Kullanım" terimi, BIM Kütüphanesi’nin indirilmesi, kurulumu, kopyalanması veya amaçlanan işlevselliği dahilinde kullanılarak fayda sağlanması anlamına gelir.

 

2. Madde: Anlaşmanın Amacı

Bu sözleşme; Lisans Sağlayıcının, Lisans Alan Tarafa münhasır olmayan, devredilemez BIM kullanım hakkı vermesine ilişkin ilkeleri ve koşulları tanımlamayı amaçlamaktadır.

Lisans Alan Taraf, BIM Kütüphanesi’ni profesyonel uygulamalar amacıyla bir veya daha fazla istasyonda kullanabilir.

 

3. Madde: Haklar ve Sınırlamalar

Lisans Alan Tarafın aşağıdakileri yapmaya yetkisi bulunmaktadır:

- BIM Kütüphanesi’ni bir (1) veya daha fazla bilgisayarda kullanmak.

- Orijinalinde bulunan tüm telif hakları bildirimlerini ve diğer özel açıklamaları da çoğaltmak şartıyla ve yalnızca yedekleme ve arşivleme amacıyla, BIM Kütüphanesi’nin bir (1) veya daha fazla kopyasını, kullanılabilir bir formatta oluşturmak.

 

Lisans Alan Tarafın aşağıdakileri yapmasına yetkisi bulunmamaktadır:

- Bu lisansın yetki verdiği durumlar dışında BIM Kütüphanesi’ni kullanmak ve BIM Kütüphanesi’nin kopyalarını yapmak.

- Saint-Gobain PAM'ın açık izni olmadan BIM Kütüphanesi’ni düzenlemek, tercüme etmek ve düzeltmek.

- Herhangi bir benzeri BIM Kütüphanesi oluşturmak için BIM Kütüphanesi üzerinde; tersine mühendislik uygulama, parçalara ayırma, kaynak kodunu derleyip çıkarma eylemlerini gerçekleştirmek.

- BIM Kütüphanesi’ni veya bir kopyasını herhangi bir yolla dışarıdaki bir üçüncü tarafa kiralamak, kontratla kiralamak, satmak, ödünç vermek, dağıtmak, kullanılabilir hale getirmek ve taşımak.

 

Madde 4: Güncelleme

Lisans Sağlayıcı, BIM'in yeni sürümlerini oluşturabilir ve kendi takdirine bağlı olarak İmtiyaz Sahibi lehine kullanabilir. BIM Kütüphanesi’nin yeni bir sürümü önceki sürümünün yerine geçer ve bu lisans sözleşmesinin ilkelerine ve koşullarına aynen tabidir.

 

Madde 5: Süre

Bu Sözleşme, 10. Maddeye uygun olarak sonlanmadığı sürece, BIM Kütüphanesi üzerindeki telif haklarının korunmasıyla ilgili tüm yasal süreçleri kapsamaktadır.

 

6. Madde: Mülkiyet

BIM Kütüphanesi, Lisans Sağlayıcının özel mülkiyetidir. Telif hakkı ve uluslararası sözleşmelerle korunmaktadır.

Buna göre, Lisans Alan taraf, Lisans Sağlayıcı’nın BIM Kütüphanesi ile ilgili telif haklarını tatbik edeceğini ve koruyacağını kabul eder. Yazarların herhangi bir hakkının ihlal edilmesi durumunda, bunun sahtecilik olduğu ve bu tip ihlallerin Fransa'da; Fransa Fikri Mülkiyet Yasası'nın L335-2 maddesiyle; üç yıl hapis ve 300,000 euro para cezası ile cezalandırılabileceği hatırlatılır.

Üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Lisans Alan Taraf’ın bilgisi dahilinde olan herhangi bir ihlal, şahsen adli takibat sürecine götürülmesi amacıyla Lisans Sağlayıcı’ya bildirilmelidir.

BIM Kütüphanesi’nin kullanılması nedeniyle Lisans Alan Taraf’a karşı yapılan herhangi bir ihlal iddiası durumunda, Lisans Sahibi, İmtiyaz Sahibi’nin savunmasını, uygun gördüğü ve tek başına belirlediği koşullar çerçevesinde destekleyecektir.

 

7. Madde: Garanti

BIM Kütüphanesi bilgisayar teknolojisinin oldukça karmaşık bir alanında yer almaktadır. Bilgisayar teknolojileriyle ilgili olan durumlarda mutlak bir garanti verilemez.

İlgili yasalar izin verdiği ölçüde, bu BIM Kütüphanesi, Lisans Alan Taraf’a yazılı veya sözlü, açık veya ima edilerek herhangi bir garanti veya teminat olmaksızın sağlanır. Özellikle, Lisans Sağlayıcı, BIM Kütüphanesi’nin Lisans Alan Taraf’ın ekipmanı ve yazılımı ile uyumlu olacağını ve Lisans Alan Taraf’ın donanım ve yazılım konfigürasyonlarıyla uyumlu olarak iyi bir şekilde çalışacağını garanti etmez.

 

8. Madde: Sorumluluk

İlgili yasanın tamamıyla izin verildiği ölçüde,Lisans Sağlayıcı doğrudan veya dolaylı olarak, kullanıcının veya üçüncü tarafların kullanımına bağlı bilgi kaybı veya bozulması, ya da kullanıma veya kullanım ehliyetsizliğine bağlı olan herhangi bir zarardan, Lisans Sağlayıcı’ya bu tür bir zararın ortaya çıkma olasılığı önceden belirtilmişse dahi, sorumlu tutulamaz.

Lisans sağlayıcı herhangi bir durumda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan hiçbir zararı karşılaması için sorumlu tutulamaz.

Modellenmiş BIM Kütüphanesi ve fonksiyonları (bundan böyle “Modelleme” olarak anılacaktır), var olan bir objenin etkileşimli modelidir.

Saint-Gobain PAM, modelleme yoluyla kullanımdan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu objenin kullanım amacına uygunluğunu ve ulusal, yerel veya bölgesel regülasyonlara uygunluğunu denetlemek, konuyla ilgili kişilerin görevidir.

Saint-Gobain PAM’ın doğrudan yazılı izni olmaksızın herhangi bir modelleme kullanımı yapılamaz, ayrıca markalar da dahil olmak üzere modelin uygulaması ve bu uygulamada kullanılan bilgi ve görseller üzerinde hak iddia edilemez.

 

9. Madde: Sözleşmenin Bütünlüğü – Bölünebilirlik

Bu sözleşme tarafların tüm sorumluluklarını içermektedir. Her iki tarafın da imzaladığı bir değişiklik anlaşması olmadığı sürece, herhangi bir belge bu sözleşmenin dışında yükümlülükler ortaya çıkaramaz. Eğer sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz veya rabıtasız olarak kabul edilirse, bu hüküm yazılmamış olarak kabul edilecek ve diğer hükümleri geçersiz kılmayacaktır.

 

10. Madde: Sona Erme

Bu Lisans Anlaşması, anlaşmada belirtilen hüküm ve koşullara uyulmaması halinde otomatik olarak sona erdirilir. Kullanım yasağı durumunda, İmtiyaz Sahibi kendi oluşturduğu tüm BIM Kütüphanesi kopyalarını ve BIM Kütüphanesi unsurlarını imha etmekle yükümlüdür.

 

11. Madde: Devrolunamaz Haklar

Bu Lisans Anlaşması yalnızca anlaşmayı kabul eden kişiler için oluşturulmuştur. Devredilemez ve alt lisans oluşturulamaz.

 

12. Madde: İlgili Yasa

Bu Lisans Anlaşması Fransız yasalarına uygun olarak yürütülecek ve yorumlanacaktır.

 

13. Madde: Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu anlaşmanın uygulanması veya yorumlanması sonucunda ortaya çıkacak bir anlaşmazlık durumunda, taraflar anlaşmazlığı sulh yoluyla çözmeye çalışacaktır. Bunun başarısız olması halinde, anlaşmazlık Fransız mahkemelerinin münhasır yetki alanındadır.

 

14. Madde: Lisan

Bu anlaşmanın resmi dili Fransızca’dır. Tercümeleriyle kıyaslandığında, geçerli dil Fransızca olacaktır.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.