YANGIN GÜVENLİĞİ

 

YANGIN GÜVENLİĞİ

PAM-GLOBAL® dökme demir borular yanmaz, yangından koruyucu ek teçhizata ihtiyaç duymaz, yangını komşu bölmelere iletmez ve PVC bazlı sistemler gibi zehirli gazlar ya da HDPE gibi isli bir duman çıkarmaz.

Sistem özellikleri:

PAM-GLOBAL® pik boru sistemleri, alev iletimine karşı mükemmel yangın güvenliği sağlar. Bu özelliğini Almanya’daki ve diğer ülkelerdeki tescil kuruluşlar da onaylamaktadır. (C.T.I.C.M./IBMB. Tescil numarası: P-3434/3249-MPA BS.) Yüksek binalardaki ileri yangın önlemleri için PAM-GLOBAL® eşsiz ve vazgeçilmez bir boru sistemidir.

yangin-guvenligi

İnşaat Malzemesi Sınıfı:

PAM-GLOBAL® boru ve fittingsleri, birleştirme kelepçeleri ve aksesuarları sistem olarak; EN 1561-1 standardına göre A1 sınıfı inşaat malzemesi olup, kesinlikle yanmaz.

Yangın Yükü:

Pik döküm atık su boru ve fittingsleri, yanmayan ürünler olduklarından, yangın yükü değeri mevcut değildir. “Yangın Yükü“ kavramı şu şekilde tanımlanabilir: Bir ürünün yangın yükü, yandığı zaman ortaya çıkarttığı enerji miktarıdır. Bu değer, ürünün imalatında kullanılan yanabilir malzemenin çeşidi ve miktarına bağlıdır. Önceleri, acil çıkış yollarında ve merdivenlerinde 7kWh/m’ye kadar yangın yükü oluşumuna izin veriliyordu. Ancak Almanya’daki yeni bir kararname kaçış /kurtarma yollarında yangın yüküne izin vermemektedir. Karşılaştırma için: 1 kg Polietilen (PE) 12 kWh’lık bir yangın yükü meydana getirmektedir. 1 kg Fuel-Oil’in ise ısıtma değeri 11,7 kWh’dır.

Duman Oluşumu:

Sistem, yangın durumunda kapalı kalır; borunun içinde oluşan duman, ana havalandırma içerisinden dışarıya çıkar. Karşılaştırma için: 10 kg polietilen (PE) veya polipropilen (PP), yaklaşık 23.000 m3 hacminde, karbonmonoksit, karbondioksit ve is içeren çok zehirli duman çıkartmaktadır. Bu miktardaki duman her biri 100 m3 olan 100 daire içinde hiçbir insana yaşam şansı bırakmayacak şekilde zehirleyebilir. (Bernd Prümer, Brandschutz in der Haustechnik, Gertner Yayınevi)

Isıl Genleşme:

Dökme demirin ısıl genleşme katsayısı sadece 0,0105 mm/mK’dir. 50°C’lik bir sıcaklık değişiminde 10 m uzunluğunda DN100 çapındaki pik borunun ısıl genleşmesi sadece 5,3mm’dir. Bu genleşme de kelepçeler tarafından dengelenir. Karşılaştırma için: 50 K’lik bir sıcaklık değişiminde 10m uzunluğundaki Polietilen (PE) atık su borusunun ısıl genleşmesi 45 mm’dir. Bu yüzden montajında yüksek maliyetli, genleşme soketi mutlaka gereklidir.